single
28.06.2024

Q Service Castrol partnerem strategicznym Wielkiej Wyprawy Maluchów

Q Service Castrol powstała z połączenia wiedzy i doświadczenia dwóch szczególnych partnerów.
Inter Cars ma 30 lat doświadczenia we współpracy i zarządzaniem warsztatami. Castrol to jeden z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Firma dostarcza oleje silnikowe dostosowane niemal do każdego rodzaju pojazdów, a zaawansowane rozwiązania w nich stosowane tworzone są w centrach technologicznych na całym świecie. Castrol współpracuje ściśle z producentami samochodów, warsztatami niezależnymi i autoryzowanymi oraz wspiera motorsport.

Wsparł również Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci stając się partnerem strategicznym. Między innemu dzięki zaangażowaniu Q Service Castrol, wszystkie środki zebrane podczas wyprawy mogą zostać przeznaczone na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach, edukację oraz prewencję. Wsparcie marki jest niezwykle istotne dla pokrycia kosztów logistycznych całej wyprawy, w której jedzie 110 samochodów, prawie 300 osób i pokonają w sumie ponad 3000 km trasy z Warszawy do Monte Cassino.

Zaangażowanie Q Service Castrol wykracza jednak daleko poza wsparcie finansowe wyprawy. Marka włączyła się również w zbiórkę środków. – Na co dzień dbamy o bezpieczeństwo tysięcy polskich kierowców, profesjonalnie serwisując ich auta. Wyprawa jako akcja mająca na celu uświadamianie i zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest nam szczególnie bliska. Dlatego jako Partner Strategiczny nie tylko wesprzemy zbiórkę, ale również zaangażujemy do tego ponad 600 warsztatów naszej sieci oraz zadbamy o to, by wszystkie Maluchy dotarły do celu – powiedziała Marta Ciesielska, z-ca dyrektora działu sieci serwisowych Q Service Castrol.  

We wszystkich warsztatach Q Service Castrol znajdą się specjalne plakaty informujące o Wielkiej Wyprawie Maluchów dla Dzieci i zachęcające do wpłat na Zrzutka.pl.