Polityka prywatności ochrony danych osobowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są dla Ciebie bardzo ważne. Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy. Niniejsza polityka prywatności, ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedynie informacją, w jakim zakresie i celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

II. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://wielkawyprawamaluchow.pl/ jest FUNDACJA STARS4STARS z siedzibą w Krakowie (30-232), Ul. Leśna 15 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam informację na adres e-mail biuro@wielkawyprawamaluchow.pl Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie Pana Damiana Stachyra, z którym masz prawo się skontaktować e-mailowo d.stachyra@abi-warszawa.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika z:

 • działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz. Przykładowo, jeżeli Chcesz zadać Nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych
 • udzielonej zgody, o którą możemy Cię poprosić pod określonym celem innym niż wskazanym powyżej.
 1. Cel zbierania danych osobowych Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych oraz pozwalają na identyfikację danych komputera i przeglądarki używanych do przeglądania strony internetowej.
 2. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 3. Odbiorcy danych nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza FUNDACJA STARS4STARS, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:
  • Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza FUNDACJA STARS4STARS, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Odbiorcą danych jest Administrator strony – w takim przypadku administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną mają dostęp do Twoich danych zebranych przez stronę www (takich jak: Adres IP, Imię, Adres e-mail,). W Naszym imieniu stroną www zarządza administrator strony – EUVIC PERFORMANCE SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE (00-732) przy ul. Czerskiej 12.
  • Istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza FUNDACJA STARS4STARS, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z: – dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych. – egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń; – wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; – ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony https://wielkawyprawamaluchow.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 4. Zmiana celu przetwarzania nie przewidujemy, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał świadomość i mógł skorzystać z przysługujących Tobie praw.

IV.PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez formularz kontaktowy, udostępniony na Naszej stronie www. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Twoje żądanie określonej czynności zgodnie z celem przetwarzania, np., jeśli nie podasz Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi na przysłane zapytanie;
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez: – zarządzanie stroną www, – dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz – zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni.
  V. CZAS PRZETWARZANIA
  Naszym celem jest ochrona Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www. Czas ten określiliśmy:
 • w stosunku do danych zapisanych przez pliki Cookies na okres 10 lat liczony od dnia zapamiętania Ciebie jako użytkownika odwiedzającego Naszą stronę www.

VI. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://wielkawyprawamaluchow.pl/polityka-pliki-cookies/

VII. TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to Możesz poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail np. biuro@wielkawyprawamaluchow.pl lub kontaktując się z Naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
 • Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail np. biuro@wielkawyprawamaluchow.pl lub kontaktując się z Naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail np. biuro@wielkawyprawamaluchow.pl lub kontaktując się z Naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu FUNDACJA STARS4STARS W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nim.