ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁU

Uprzejmie prosimy, aby korzystanie (w szczególności publikacja lub inne formy rozpowszechnienia) przez Państwa z otrzymanego od nas materiału video odbywało się z zachowaniem następujących reguł:

– materiał nie może być w żaden sposób modyfikowany ani łączony z innymi utworami bez naszej uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności (w tym wyrażonej za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgody;

– dopuszczalna jest publikacja materiału wyłącznie w Internecie na Państwa oficjalnych stronach internetowych oraz na Państwa oficjalnych profilach w mediach społecznościowych; w przypadku publikacji materiału prosimy o jego oznaczanie hasztagiem #WWM2023 oraz odnośnikiem do profilu Wielkiej Wyprawy Maluchów na danym portalu, w którym następuje publikacja;

– dopuszczalne jest wyświetlanie materiału na Państwa wydarzeniach wewnętrznych i rozpowszechnianie materiału przez Państwa w wewnętrznych strukturach (np. poprzez rozesłanie pracownikom oraz współpracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej);

– w ramach korzystania z materiału nie można podejmować żadnych działań sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza naruszających reputację lub inne dobra osobiste nasze lub osób występujących w materiale.

Publikacja, wykorzystanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnienie przez Państwa materiału będzie poczytywane jako akceptacja ww. warunków korzystania z materiału.

W razie pytań lub wątpliwości, przed wykorzystaniem materiału prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: Maciej Marculanis, e-mail: maciej@nice1.agency .

Zespół Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci