Formularz

  DANE

  Imię i Nazwisko *

  Płeć *

  Data urodzenia *

  Rodzaj dokumentu *

  Seria i numer dok. tożsamości *

  Gdy niepełnoletni min 17 lat - dane opiekuna ustawowego

  Adres zamieszkania

  Adres email *

  Telefon kontaktowy *

  Nazwa profilu Facebook

  Nazwa profilu Instagram

  Przynależność do Automobilklubu

  Rola

  Dane pojazdu

  Okres uczestnictwa w wyprawie

  Nocleg w Szczyrku 18.07.2024

  Obecnośc na finale w Krakowie 19.07.2024

  Pokój

  Rozmiar ubrań

  Rozmiar obuwia

  Pola nieobowiązkowe

  Specjalna dieta/restrykcje zywieniowe/uczulenia alergie

  Zażywane leki na stałe

  AKCEPTACJA REGULAMINU/DEKLARACJI UCZESTNICTWA

  OZGODY WIZERUNKOWE

  ZAPIS DO AUTOMOBILKLUBU